kontakt: 500 053 593

„Błyskawiczne” tworzenie aplikacji i systemów na platformy internetowe.

Wiele firm przyzwyczaiło się już w przypadku rozwiązań desktopowych do tzw. „błyskawicznie tworzonych aplikacji” (ang. Rapid Application Development). Jednak tego typu możliwości w przypadku rozwiązań internetowych są trudniejsze. Firma FX Systems od ponad 4 lat wykorzystuje framework uniGUI do szybkiego tworzenia niesamowitych systemów informatycznych dostępnych z poziomu przeglądarki.

Budowa aplikacji na platformy internetowe jest dość trudna. Wystarczy spytać się znajomych web deweloperów by usłyszeć ile pracy wymaga odpowiednie przygotowanie CSS dla wielu przeglądarek, dla różnych rozdzielczości na kilka zestawów urządzeń. Przygotowanie responsywnej strony jest wyzwaniem, nie mówiąc już o stworzeniu przenaszalnych aplikacji i całych systemów. Jednak zapotrzebowania na takie rozwiązania stale rośnie. Jesteśmy coraz bardziej mobilni i chcemy mieć ze sobą stale nasze narzędzia. Dodatkowo wielu deweloperów wprost mówi o tym, że to aplikacji webowe (czasem tylko „opakowane” w paczki instalacyjne na określone systemu) są przyszłością. Zgadzamy się z tym podejście.

Dlatego właśnie od kilku lat bardzo intensywnie pracujemy nad technologiami internetowymi. Wiele już powiedzieliśmy w zakresie usług i serwerów udostępniających usługi takie jak REST API. Potrzeby były jednak znacznie większe i zdecydowaliśmy się na użycie uniGUI (tu strona producenta) dla środowiska programistycznego RAD Studio od Embarcadero. Dzięki temu udało nam się osiągnąć następujące cele:

  1. Praca w bardzo bogatym, dojrzały środowisku, które jest stale rozwijane i wspierane,
  2. Tworzenie logiki biznesowej w oparciu o sprawdzone technologie (możemy np. wykorzystywać ogromną część naszych własnych rozwiązań, kodów i bibliotek),
  3. Tworzenie GUI dla przeglądarek z wykorzystaniem jednego z najlepszych na świecie frameworków Java Script: Sencha Ext JS.

Od ponad 4 lat przegotowujemy głównie aplikacje webowe w tej technologii. Dzięki znajomości środowiska jesteśmy w stanie stworzyć aplikacje i systemy, których budowa w innych językach trwałaby wielokrotnie dłużej. Jedno z naszych ostatnich wdrożeń dotyczących systemu odnotowywania pracy zdalnej powstało zaledwie w dwa tygodnie, gdzie wstępne analizy wykazywały szacunkowy czas prac deweloperskich dla innych środowisk na około jeden miesiąc.

Widząc ogromną potrzebę odbiorców, zaczęliśmy przepisywać na nowe rozwiązanie naszą platformę do tworzenia systemów CRM i ERP. Opierając się na uniGUI stworzyliśmy własną Chmurę udostępniającą aplikacje w usłudze SaaS (Software as a Service). O jej możliwościach napiszemy w innych artykułach.

Co możemy zrobić w naszym środowisku? Bardzo dużo. Ponieważ pod spodem rozwiązania znajduje się dojrzały język programowania, możemy przygotować dowolne procesy biznesowe, a jego działanie będzie wygodne w każdej przeglądarce.

Możemy budować zaawansowane prezentacje, skalowalne interfejsy, ale to co ważne dla aplikacji biznesowych to dane tabelaryczne. Już dawno temu, jeszcze za czasów „królowania” aplikacji desktopowych wprost mówiło się o tym, że systemy dla biznesu to głównie tabele. Nie bez przyczyny wiele zestawień, czy wręcz baz danych dużo firm ma w Excelu, lub innym arkuszu kalkulacyjnym. Środowisko uniGUI pozwala na budowanie bardzo złożonych tabel, z funkcjami sortowania, filtrowania, grupowania nagłówków i rekordów, przesuwania kolumn, ich skalowania i wielu, wielu innych opcji. O możliwościach „gridów” napiszemy oddzielnie. Ważne jest jednak, że technologia ta dostępna jest w formie gotowych komponentów. Nie wymaga żmudnego kodowania i wielogodzinnego testowania rozwiązania.

Kończąc ten wstęp do błyskawicznych aplikacji chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty:

1. Bezpieczeństwo. Już dwukrotnie nasze aplikacje przechodziły szczegółowe testy bezpieczeństwa dużych odbiorców korporacyjnych. Technologia uniGUI buduje interfejs w oparciu o anonimizowane obiekty, które przykrywają logikę i główny kod systemu dzięki czemu bardzo trudno jest aplikację śledzić, a jeszcze trudniej podszywać się pod jej składniki.

Tu wielkie podziękowania dla badaczy bezpieczeństwa z którymi współpracowaliśmy. Wiele udało się rozwiązać i bardzo dużo zebraliśmy wiedzy na temat tego jak należy technologię tą wykorzystywać.

2. Gotowe rozwiązania mogą być kompilowane do kilku postaci. Dwie z których najczęściej korzystamy to aplikacja typu stand-alone, która daje gotowy, bardzo bezpieczny serwer aplikacji web udostępniający tylko i wyłącznie funkcjonalności przez nas napisane. Drugi typ do moduł ISAPI dla serwerów IIS – łatwe we wdrażaniu i aktualizacji biblioteki dla serwerów usług internetowych od Microsoft.

Od 18 czerwca 2020 roku framework uniGUI potrafi kompilować aplikacje również do stand-alone Linux 64-bit application i modułów Apache dla Windows i Linux. Dzięki temu staje się jednym z najbardziej wszechstronnych rozwiązań dla każdej z obecnie dostępnych na świecie platform systemowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych systemach dla platform internetowych, czytaj inne nasze artykuły i zaglądaj na naszą stronę w oczekiwaniu na kolejne wpisy.