kontakt: 500 053 593

Wysoka stabilność aplikacji Kiedy śmieci.

Gdy na przełomie listopada i grudnia minionego roku wydana została nowa wersja aplikacji Kiedy śmieci dla systemów Android, dostosowana pod zaktualizowane wymogi Google pojawiły się liczne problemy z jej stabilnością. Intensywne prace pozwoliły zaledwie w ciągu 7 dni dostarczyć kolejną wersję, która osiągnęła wyjątkowy poziom stabilności działania.

Pod koniec roku 2023 wymagane było by wszystkie aplikacje kierowane do sklepu Google Play zostały przebudowane pod nowe SDK Google, tak by spełniały założenia bezpieczeństwa i dostosowania do nowych urządzeń bazujących na aktualnych wersjach systemu Android.

Proces okazał się dużym wyzwaniem. Nowe SDK w wielu przypadkach wymuszało zmiany dotyczące obsługi procesu rysowania elementów interfejsu aplikacji. Oczywiście zmiana ta pozwoli w przyszłości tworzyć lepszy, bardziej wydajny i przyjazny użytkownikowi wygląda aplikacji, ale samo przejście spowodowało gwałtowny wzrost liczby błędów i awarii. W szczycie problemu dochodziliśmy do prawie 6% odnotowywanych awarii i błędów ANR (aplikacja nie odpowiada). Przyczyny problemu były z jednej strony dość oczywiste: bardzo duże zróżnicowanie urządzeń, procesorów, nakładek systemowych na Android, ale z drugiej strony trudne do szybkiej analizy i zabezpieczania.

Bardzo intensywne 7 dni pracy od wydania zmodyfikowanej wersji do jej najnowszej aktualizacji pozwoliło na rozwiązanie odnotowanych problemów. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że 6% z blisko 150 tyś. użytkowników aplikacji to liczba, która nie pokryje różnorodności urządzeń i konfiguracji. Zastosowaliśmy więc techniki i nowe rozwiązania mające na celu zabezpieczenie znanych nam grup błędów.

Teraz po blisko 60 dniach od opublikowana najnowszej wersji, możemy podzielić się dobrymi informacjami. Więcej: świetnymi informacjami z których jesteśmy dumni.

Aplikacja (według globalnych statystyk Google) jest jedną z najbardziej stabilnych w swojej kategorii. Dzięki temu użytkownicy mają mniej problemów i mogą po prostu wykorzystywać aplikację w taki sposób jaki chcieliśmy im go dostarczyć: prosty, łatwy i przyjemny dostęp do wymaganych informacji.

Suchy tekst nie oddaje jednak skali zmian. Pozwólcie proszę, że przedstawimy to na grafikach zaczerpniętych z mechanizmów Android Vitals.

Po przejściu na nowe SDK i wykonaniu gruntownej przebudowy aplikacji pojawiły się błędy. Stara wersja w szczycie generowała około 6% awarii i błędów we wszystkich sesjach działania:

Jak widać najbardziej dolegliwe problemy dotyczyły błędów ANR, czyli braku odpowiedzi aplikacji.

Po wdrożeniu szeregu zmian, zabezpieczeń i zbieraniu statystyk na przełomie ostatnich 2 miesięcy sytuacja wygląda wspaniale:

Próg stabilności według Android Vitals dla błędów ANR to 0,47%. Obecnie mamy około 0,04% takich błędów w naszej nowej wersji aplikacji. Same błędy globalne, jak na przykład nieplanowane zamknięcie aplikacji to zaledwie 0,01% przy progu referencyjnym na poziomie 1,1%.

Aplikacja osiągnęła więc bardzo dużą stabilność. Tu jednak jeszcze jeden zestaw wykresów warto zaprezentować.

Stale śledzimy stan i wydajność aplikacji, by podnosić komfort pracy użytkowników. Od chwili wdrożenia wersji 1.4.9 mamy ponad 1 mln użyć aplikacji z setkami tysięcy powiadomień i kolejnymi milionami operacji. W tym czasie odnotowaliśmy w sumie 200 błędów!! Nie 200 tyś błędów, a 200 jednostkowych błędów.

Choć pracy przy aplikacji i wsparciu użytkowników (tych końcowych, jak również firm, gmin i miast) jest bardzo dużo, to takie zmiany i osiągnięcie takiej stabilizacji bardzo nas cieszy. Dlatego chcieliśmy się tym podzielić z Wami – naszymi użytkownikami i Klientami.