kontakt: 500 053 593

System FX DMS i jego możliwości

System FX DMS to rozwiązanie klasy Document Management System przeznaczony dla jednostek samorządowych, gdyż jego główne elementy opierają się o mechanizmy ściśle związane z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Zgodność z przepisami i łatwość użytkowania sprawia, że jego wdrożenie usprawni codzienną pracę.

Najważniejsze możliwości systemu:

 1. System uruchamiany w Chmurze FX Systems, dzięki czemu jest dostępny z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
 2. Rozwiązanie uruchamiane w Chmurze FX Systems nie wymaga dostosowania infrastruktury lokalnej, instalacji, czy konfiguracji stanowisk pracy.
 3. W ramach licencji dostarczana jest niezależna, oddzielna instancja dla konkretnego Klienta – dzięki czemu dane są odseparowane i dostępne tylko dla właściwych użytkowników.
 4. Cały system jest oparty o przepisy dotyczące Jednolitego Wykazu Akt, dzięki czemu wszystkie jego elementy są zgodne z odpowiednimi Dziennikami Ustaw.
 5. Ogólne przeznaczenie systemu to dostarczenie rozwiązania do korespondencji, spraw i mechanizmów ich pełnej obsługi.
 6. System zawiera 4 główne moduły:

– Moduł Administracyjny,

– Moduł Korespondencji,

– Moduł Spraw,

– Moduł Kalendarza;

 1. Moduł Administracji pozwala na wygodne zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i globalnymi ustawieniami systemu.
 2. W module Administracyjnym dostępne jest bardzo elastyczne i wszechstronne narzędzie konfiguracji Jednolitego Wykazu Akt.

Dzięki temu narzędziu w łatwy sposób można utworzyć dowolnie duży Wykaz z powiązaniami między aktami i teczkami na kolejne lata.

Narzędzie to pozwala również w prosty sposób zarządzać numeracjami spraw zgodnie z wytycznymi Jednolitego Wykazu Akt.

 1. Moduł Korespondencji pozwala na szeroki zakres prac związanych z obsługą dowolnej korespondencji w tym:

– Korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

– Określania parametrów korespondencji wychodzącej, takich jak koszty, waga itp.,

– Tworzenia raportów, w tym również wygodnych zestawień i wydruków dla Poczty Polskiej,

– Szybkiego tworzenia klonów korespondencji (dzięki czemu bardzo sprawnie można zapisać wielokrotną, powtarzalną korespondencję),

– Zakładania spraw na podstawie korespondencji przychodzącej,

– Wygodnego zarządzania odbiorcami korespondencji,

– Szerokiego wachlarza opcji filtrowania, sortowania i prezentacji danych,

– Błyskawicznego wyszukiwania korespondencji do dowolnym zakresie danych (łączeni z korespondencją już zarchiwizowaną),

 1. Moduł Spraw pozwala na cały zestaw operacji związanych z obsługą działań na rzecz kontrahentów w tym:

– Szybkiego zakładania spraw zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt,

– Łatwego przypisywania korespondencji (przychodzącej i wychodzącej) do spraw,

– Zarządzania odbiorcami spraw (pracownicy, działy itp.),

– Generowania raportów i statystyk,

– Łatwego wyszukiwania, filtrowania, sortowania i prezentowania listy spraw,

– Wiązania z dokumentami zewnętrznymi (znajdującymi się w zewnętrznych zasobach, jak serwery OwnCloud itp.),

 1. Moduł Kalendarza stanowi łatwy i przyjazny punkt organizacji pracy i pozwala między innymi na:

– Łatwe tworzenie zadań dla dowolnie zorganizowanej grupy pracowników,

– Przyjazne prezentowanie zadań i zarządzanie nimi na kalendarzu (widoki: dzienny, tygodniowy i miesięczny),

– Łatwe powiązanie ze sprawami i szybkie przejście od zadania do sprawy i np. korespondencji,

– Zaawansowane mechanizmy konfiguracji wyglądu i działania (słowniki typów zadań, kolorów bloków itp.),

 1. Dodatkowo całe rozwiązanie zawiera zestaw mechanizmów zabezpieczeń jakich jak:

– automatyczne kopie bezpieczeństwa baz danych (dane są wielokrotnie zabezpieczenie, a codzienne kopie pozwalają na łatwe przywrócenie dowolnego zestawu danych),

– łatwa organizacja uprawnień użytkowników do działań i struktur danych w systemie,

– zaawansowane mechanizmy chroniące system przez atakami (takimi jak SQL Injections, Man in the middle itp.),

– stale aktualizowane środowisko i framework,

– zgodność z aktualnymi przeglądarkami (Chrome, Edge, Firefox, Safari),

– dostępność (możliwość uruchomienia) na desktopowych wersjach przeglądarek internetowych dla systemów Windows, Mac OS i Linux.