kontakt: 500 053 593

Luty 2024 – planowane zmiany w FX Systems CLOUD

Informacja dotyczy wszystkich użytkowników systemów dedykowanych, uruchamianych na platformie FX Systems CLOUD, a więc FX DMS, FX QMS, „Davcoon”, FX ZUK, STS CRM i STS WebApp, oraz panelu zarządzania usługą Kiedy śmieci.

System dedykowany udostępniony na platformie FX Systems CLOUD bazuje na dedykowanym środowisku programistycznym. Jako dostawca usługi staramy się dbać o stabilność, rozwój i bezpieczeństwo tego rozwiązania.

Planujemy wdrożyć nową wersję środowiska programistycznego która ma przynieść wiele korzyści jak:

– poprawę wydajności,

– nowe elementy pozwalające budować nowe funkcje w systemie,

– naprawę znanych błędów i problemów,

– na koniec najważniejsze: przynieść szereg zabezpieczeń i zmian związanych z bezpieczeństwem całego środowiska.

Przejście na najnowszą wersję wspominanego środowiska musi zostać przeprowadzone w kontrolowanych warunkach i całość zmian w pierwszej kolejności musi trafić do długich i złożonych testów. Dopiero po zatwierdzeniu tych testów zostanie zaktualizowane Państwa środowisko produkcyjne.

W związku z tym planowane jest zamrożenie wszelkich zmian w systemie na okres lutego (od dnia 01.02.2024 do dnia 29.02.2024).

W tym czasie system będzie w pełni dostępny dla Państwa, bez żadnych przerw z kompletem obecnych funkcjonalności. Testy nowego środowiska odbywać się będą na komputerach testowych FX Systems bez udziału Państwa systemu produkcyjnego.

Po zakończeniu testów – jeśli te wypadną pozytywnie, zaplanujemy wdrożenie całego środowiska i dodanie nowych mechanizmów bezpieczeństwa systemu, o czym Państwa poinformujemy.

Jeśli planują Państwo zgłosić wymagania do systemu w okresie zamrożenia bardzo proszę o informację o tym, zmodyfikujemy plany dotyczące aktualizacji środowiska deweloperskiego.