kontakt: 500 053 593

Moduł Kanban dla systemów FX

Dla systemów FX Systems dostępnych przez przeglądarki internetowe przygotowaliśmy nowy moduł Kanban wspomagający prace z projektami i zadaniami.

Kanban to metoda zarządzania produkcją i projektem, która pomaga w lepszym planowaniu i kontrolowaniu pracy zespołu. Słowo „kanban” pochodzi z japońskiego i oznacza „tablicę” lub „wizualne sterowanie”.

Kanban opiera się na wykorzystaniu tablicy lub innego narzędzia wizualnego, na którym zespoły pracy umieszczają zadania do wykonania oraz informacje o ich postępie. Tablica składa się z kolumn odpowiadających różnym fazom procesu (np. „do zrobienia”, „w trakcie”, „zrobione”), a zadania są przesuwane z jednej kolumny do drugiej wraz z postępem ich realizacji.

Kanban pozwala na łatwe monitorowanie postępu pracy, identyfikowanie zadań, które wymagają uwagi oraz optymalizowanie przepływu pracy w zespole. Metoda ta jest szczególnie popularna w dziedzinie programowania, ale może być stosowana w różnych branżach i dziedzinach.

Wersja tej metodyki przygotowana przez FX Systems dla systemów WWW została rozszerzona o elementy pozwalające na wycenianie zadania, określanie postępu prac i szereg funkcji identyfikacji osoby zajmującej się danym zadaniem i czasu jego realizacji. To rozszerzenie podstawowej metodyki sprawia, iż nowy moduł kompleksowo obsługuje zadania i ich planowanie. Dzięki modułowi Kanban można odzwierciedlać zadania mniej umiejscowione w konkretnym czasie (do czego służy nasz moduł Kalendarza), a bardziej do ich szerszego planowania.

Całość została zaprojektowana tak, by łatwo mogła być wdrożona w dowolnym z naszych rozwiązań. Proces integracji z naszymi systemami takimi jak FX DMS, czy FX QMS już się rozpoczął i pierwsi Klienci już korzystają z nowego narzędzia.

Jednocześnie otrzymaliśmy dużą ilość informacji zwrotnych od bezpośrednich użytkowników i planujemy dalszy rozwój nowego narzędzia.