kontakt: 500 053 593

Kiedy śmieci pod opieką FX Data

Rok 2022 zakończyliśmy ważną i bardzo pozytywną zmianą. Projekt Kiedy śmieci, który rozwijaliśmy w modelu współpracy między działalnościami przeszedł całkowicie pod skrzydła nowo założonej spółki FX Data Sp. z o.o.

Dynamiczny rozwój przedsięwzięcia, stały wzrost liczby gmin i miast, które wykorzystują nasze rozwiązanie spowodował, że podjęliśmy decyzję o założeniu spółki i przeniesieniu projektu pod jej zarządzanie. Spółka FX Data pozwoli nam na dynamiczny rozwój i zabezpieczenie projektu. Nasz zespół urósł. Świadczymy szersze i bardziej kompleksowe usługi wsparcia dla jednostek samorządowych, a rozwój aplikacji stał się precyzyjniejszy i lepiej zarządzany. Nasz zespół pracuje wytrwale nad nowymi funkcjami, wsparciem i ciągłym utrzymaniem projektu Kiedy śmieci.

Jednym z wyraźnych, pozytywnych skutków takiej zmiany było zapewnienie niewielkiego wzrostu kosztów utrzymania projektu przy galopującej inflacji i gwałtownych zwyżkach cen prądu i usług serwerowych. Projekt nadal jest bardzo konkurencyjny i zawiera najtańszą ofertę ogólnokrajowego rozwiązania w zakresie aplikacji do informowania o odbiorach odpadów. Osiągnięcie tego kosztowało nas wiele pracy, ale jesteśmy dumni z tego co udało się wypracować.

Rok 2023 pozostanie więc dla nas okresem stabilizacji i usprawnienia całego projektu. Rozwiązujemy bieżące problemy, zapewniamy większe, lepsze wsparcie i rozwijamy cały, nowy biznes.