kontakt: 500 053 593

Moje Biuro FX – wersja 2019

Z początkiem roku wydana została nowa wersja aplikacji dla mikro firm: Moje Biuro FX 2019. Przynosi ona wiele usprawnień i udoskonaleń, przygotowując całe rozwiązanie do funkcjonalności planowanych na przyszły rok. Kilka modułów zostało uproszczonych, lub wręcz usuniętych (jak interaktywne formularze), ale główne narzędzie do zarządzania fakturami zostało znacząco udoskonalone.

W najnowszej wersji aplikacji dodane zostały następujące opcje i poprawki:

 1. Unowocześniono menu główne aplikacji i dodano ikony podstawowych funkcji.
 2. Z aplikacji zostało usunięte narzędzie do interaktywnych formularzy – nie było wykorzystywane przez użytkowników i nie będzie dłużej rozwijane.
 3. Do menu głównego dodano szybkie uruchamianie wykresu rocznych obrotów. Sam wykres został również zmodyfikowany tak by prezentować zawsze aktualny rok.
 4. Główne zmiany dotyczą przebudowy okna listy faktur. Moduł doczekał się pełnej przebudowy tabeli faktur, która teraz posiada bardzo dużo wbudowanych opcji:
 5. Można stosować sortowanie dla dowolnej kolumny (kolumna i kierunek sortowania są prezentowane w lewym dolnym rogu tabeli),
 6. Można modyfikować wygląd tabeli przez rozszerzanie nie tylko kolumn, ale i wysokości rekordów, a całość będzie zapamiętywana przez aplikację na przyszłość,
 7. Można stosować filtry dla dowolnej kolumny (w tym filtry częściowe, filtry z list wyboru i filtry matematyczne),
 8. Dla kolumn z wartościami liczbowymi (netto, VAT, brutto) można stosować filtry matematyczne ze znakami <>= (brak znaku jest traktowany jako równy). Na przykład filtr (>100 dla kolumny netto da wszystkie faktury z kwotą całkowitą powyżej 100 zł).
 9. Dla kolumn z datami można stosować filtry zakresu dat (od 2018-01-01 do 2019-02-01), czy filtry danego miesiąca (np. 2019-01),
 10. Wszystkie filtry można dowolnie łączyć, przez co ilość kombinacji jest bardzo duża i pozwala na dowolne odszukanie dokumentów,
 11. Przebudowie uległa również baza danych, poprawiając pomniejsze błędy i wymuszając reindeksację.

Aktualizacja jest dostępna dla wszystkich aktywnych użytkowników z wykupioną licencją na wersję 2018. Aktualizację można wykonać automatycznie z poziomu menu Pomoc w samej aplikacji.