kontakt: 500 053 593

Narzędzia dla energetyki.

Od ponad 3 lat firma FX Systems przygotowuje i wdraża zaawansowane narzędzia informatyczne wspomagające obsługę rynku energetycznego. Nasze rozwiązania kierowane są na trzy główne tory: kolekcjonowanie danych odczytowych, przetwarzanie i analiza wykorzystania energii elektrycznej, oraz wsparcie zarządzania zakupami i sprzedażą.

Dla naszych klientów powstał szereg wyspecjalizowanych systemów i aplikacji, które pozwalają znacząco zautomatyzować procesy zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o wykorzystaniu energii elektrycznej.

Nasze systemy kolekcjonowania danych.

Jednym z głównych problemów z którymi stykają się firmy obsługujące klientów dla których prowadzą sprzedaż energii elektrycznej, jest kolekcjonowanie, bardzo często ogromnych ilości danych odczytowych. Nasze rozwiązania zapewniają:

– całkowitą automatyzację pobierania danych zarówno z serwerów FTP, jak i serwisów webowych,

– pełne wsparcie dla wszystkich typów danych (PTPiREE, odczyty godzinowe grupowe w formacie CSV, odczyty okresowe, wszelkie mutacje formatów pojawiające się na rynku),

– wykrywanie i analiza nowych formatów danych, wraz z szybkim dostosowaniem do nich,

– analiza zmienności danych (specjalistyczne funkcje pozwalające na wykrywanie zmian danych odczytowych, np. w sytuacji, gdy odczyty za ten sam dzień zostały podmienione w ramach jednego pliku),

– wykrywanie braków i niezgodności w odczytach (braki w okresach, wykrywanie pojedynczych dni bez odczytów itp.),

– szybkie działanie (dzięki zastosowaniu mechanizmów wielowątkowości możliwe jest przetworzenia nawet wielu milionów plików danych w ciągu zaledwie kilku godzin, co pozwala na szybki odbiór odczytów i ich sprawną analizę),

– łatwa konfiguracja i małe wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej;

Przetwarzanie i wykorzystanie danych.

Po zebraniu danych odczytowych przychodzi czas na ich analizę i wykorzystanie. Nasze rozwiązania wspierają szybkie, pełne obliczanie zużyć w okresach dystrybucyjnych. Wsteczną analizę w celu utworzenia korekt i przygotowanie danych do fakturowania, naliczenia akcyzy i wygenerowania raportów podatkowych.

Zakupy i obrót energią elektryczną.

Naszymi głównymi narzędziami są jednak systemy pozwalające na zarządzanie obrotem energii elektrycznej. Dla firm wchodzących na ten rynek bardzo ważnym elementem staje się możliwość sprawnego kontrolowania zakupami na rynku hurtowym i analiz wyrównania wykonań na rynkach bilansujących. Rozwiązania FX Systems wspierają takie obszary działań jak:

– gromadzenie i pełne przetwarzanie danych o zakupach hurtowych w dowolnych interwałach czasu (roczne, kwartalne, miesięczne, dzienne),

– wsparcie dla narzędzi rynkowych RDN/RDB,

– wsparcie i analiza zakupów i sprzedaży na rynku bilansującym, przy pełnym wykorzystaniu informacji o wykonaniu,

– pełne profilowanie wszystkich danych (wykorzystanie profili dostarczanych przez OSD w celu dokładniejszego wyliczania obrotu energią elektryczną),

– autorskie rozwiązania dostarczające tzw. Profili ciągłych, budowane dla potrzeb danego Klienta na podstawie dostępnych profili i danych odczytowych,

– szybkie i hurtowe analizy prognoz z wykorzystaniem dostępnych profili i informacji o planowanym zapotrzebowaniu Klientów,

– obsługa przetargów, przygotowanie ofert i obsługa wymiany informacji,

– wsparcie raportowania dla URE i odbiorców końcowych,

– pełen kontroling danych wynikowych, sprzedaży i zakupów,

– moduły i narzędzia pomocnicze pozwalające na integrację z giełdami i ułatwiające obsługę procesów zakupowych,

Oprócz podstawowych, wymienionych powyżej funkcjonalności nasze rozwiązania będąc w pełni skalowalne, umożliwiają szybki rozwój w kierunku wyznaczonym przez odbiorcę. Stawiamy duży nacisk na proste i przejrzyste interfejsy użytkownika. Wszechobecne wykresy i tabele pomocnicze pozwolą nie tylko pracować na dużych zbiorach informacji, ale również w szybki i komfortowy sposób zarządzać całą działalnością i wspierać podejmowanie przyszłościowych decyzji.

Jeśli szukacie Państwo rozwiązań dla obsługi sprzedaży energii elektrycznej na małą i średnią skalę (do kilkuset tysięcy PPE), nasze rozwiązania będą dla Was idealne. Stworzone na bazie już istniejącej wiedzy i narzędzi – wyspecjalizowane dla Państwa indywidualnych potrzeb.

W celu umówienia spotkania i prezentacji, lub uzyskania większej ilości informacji prosimy pisać na adres: biuro@fxsystems.com.pl.