kontakt: 500 053 593

Cyfrowe Modele Terenu

FX Systems prezentuje uwolniony projekt badawczo – rozwojowy.

Generator Cyfrowych Modeli Terenu.

To zestaw trzech aplikacji powstałych w ramach projektu, którego celem było stworzenie autorskiego rozwiązania pozwalającego na generowanie cyfrowych modeli terenu na podstawie skanów map fizycznych. W skład pakietu wchodzą:

– aplikacja do digitalizacji map fizycznych,

– aplikacja do analizy gotowych map cyfrowych,

– aplikacja do generowania trójwymiarowego modelu terenu.

Pełen artykuł, wraz z aplikacjami, kodem źródłowym i dokumentacją można przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz