kontakt: 500 053 593

Serwery REST – narzędzia integracji danych

Niesamowity rozwój usług mobilnych, potrzeba integracji pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami, oraz stały wymóg wymiany informacji sprawiają, że niezbędne staje się posiadanie narzędzia umożliwiającego przeprowadzanie tych wszystkich czynności. Jednocześnie stosunkowo niewiele rozwiązań informatycznych, zwłaszcza tych średnich i mniejszych nie posiada odpowiednich mechanizmów.

Co więcej: nawet duże, komercyjne systemu CRM/ERP nie wspierają łatwej integracji z narzędziami zewnętrznymi, nie mówiąc już o wymianie danych z aplikacjami na urządzenia mobilne.

Od kilku lat firma FX Systems przygotowuje oprogramowanie do integracji i wymiany danych oparte o technologię REST. Ujmując to możliwe w najprostszy sposób jest to niezależny serwer wykorzystujący protokoły WWW, który z jednej strony łączy się z aplikacjami, lub systemami już istniejącymi i udostępnia API (interfejs programistyczny) do wybranych i oprogramowanych funkcji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy:

– możliwość dodania utrzymującego światowe standardy interfejsu REST API do praktycznie dowolnego systemu,

– możliwość rozszerzenia już istniejących funkcji (np. pobrane z bazy systemu ERP dane są dodatkowo przetwarzania i uzupełniane o informacje, których główny system nie posiada),

– możliwość integracji przez wymianę danych z aplikacjami na urządzeniach mobilnych, stronach WWW i innych systemach,

– wysokie bezpieczeństwo i łatwość obsługi,

– prosta integracja i niskie koszty wdrożenia,

Bardzo często serwery REST uruchamia się tam, gdzie wymagane jest udostępnienie danych poza obszar infrastruktury informatycznej firmy, lub organizacji. Wówczas (zwłaszcza teraz w świetle przepisów RODO) pojawiają się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa takiej wymiany informacji.

Właśnie w tym miejscu należy zwrócić uwagę na technologie serwerów REST projektowanych i wdrażanych przez firmę FX Systems. Kładziemy największy nacisk zwłaszcza na bezpieczeństwo Twoich danych. Nasze serwery są przygotowane pod wymogi RODO i z punktu widzenia bezpieczeństwa zapewniają:

– pełne szyfrowanie komunikacji przez protokoły HTTPS,

– możliwość weryfikacji połączenia klient – serwer na podstawie certyfikatów,

– uwierzytelnianie na podstawie wbudowanych, lub zewnętrznych użytkowników i haseł,

– uwierzytelnianie operacji na podstawie indywidualnych kluczy aplikacji (nasze serwery REST umożliwiają wykorzystanie dowolnej ilości takich kluczy przez co można łatwo zarządzać równymi operacjami i aplikacjami końcowymi),

– obsługa funkcji tylko przy uwierzytelnieniu czasowymi, generowanymi automatycznie tokenami (tworzonymi po poprawnym zalogowaniu w technologii JWK – JSON Web Token),

– pełne logowanie wraz z analizą wykonywanych działań i odbieranych poleceń,

– automatyczne reakcje na ataki i blokowanie komunikacji na podstawie zadanych zasad, polityk bezpieczeństwa i prywatności,

Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie te elementy są stosowane domyślnie jednocześnie, dzięki czemu wymiana informacji jest bardzo dobrze chroniona i zapewnia światowy poziom bezpieczeństwa.

Zapewniając domyślnie wysokie bezpieczeństwo komunikacji można skupić się na tworzeniu wysokowydajnych funkcji i procedur. Tu obszar integracji i funkcjonalności jest praktycznie nieskończony. Od zwykłego udostępnienia danych, przez przetwarzanie i przyjmowanie nowych informacji. Wszystko zgodnie z wymogami i potrzebami Klienta. Nasze wdrożenia pokazują, iż tak utworzona wymiana danych jest w stanie podnieść wydajność pracy i dać nowe możliwości w już istniejących systemach informatycznych.

Z naszych technologii serwera REST korzystają takie firmy jak Novum S.A., Specmajster.pl, Adrenaline.pl, czy Sadowniczy.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem naszych rozwiązań REST zapraszamy do umówienia spotkania na którym poruszymy najważniejsze tematy, zaprezentujemy zasady działania i realizacje.

By ustalić spotkanie napisz na adres biuro@fxsystems.com.pl

Więcej o wykorzystaniu technologii serwerów REST w mobilnych aplikacjach FX Systems znajdziesz na tej stronie.