kontakt: 500 053 593

System Inwentaryzacja FX

Firma FX Systems ma zaszczyt zaprezentować nowy produkt, napisany od podstaw w oparciu o zdobyte przez lata doświadczenia, system Inwentaryzacja FX. System jest zaprojektowany do celu przeprowadzenia szybkiej, wygodnej i maksymalnie zautomatyzowanej inwentaryzacji zasobów firmy. W bazie danych Inwentaryzacji FX mogą zostać spisane wszystkie środki trwałe jakimi dana firma dysponuje. Jednocześnie system może stać się wygodnym narzędziem dla administratorów i zarządzających zasobami firmy. Wszechstronnie zaprojektowany wpis pozwala w bardzo elastyczny sposób gromadzić informacje o dowolnych przedmiotach.

InwentaryzacjaFX-GlownaLista

Zgromadzone wpisy mogą być przedstawiane w różnej formie, dla różnych użytkowników o indywidualnych prawach dostępu opartych na wbudowanych rolach. Dzięki temu system może być zarówno elementem pracy, kontroli, jak i prezentacji danych.

Zgromadzone informacje mogą być grupowane i wiązane ze sobą, dzięki czemu powstaje przyjazny obraz złożonych zależności między pracownikami i sprzętem, którym dysponuje dana firma. Dodatkowo system może być wykorzystywany (już po wykonaniu procesu inwentaryzacji) do generowania protokołów przekazania i zwrotu danego środka trwałego.

InwentaryzacjaFX-Uzytkownicy

Kolejnym ważnym elementem systemu jest jego bezpieczeństwo. Wszystkie zmiany w systemie zostają odnotowane w bazie danych i prezentowane w historii. Dzięki takim funkcjonalnością system staje się wyjątkowym narzędziem.

Całość została napisana w architekturze klient-serwer dzięki czemu może być wykorzystywany przez wielu użytkowników w całej firmie.

System rozróżnia trzy podstawowe role związane z uprawnieniami:

  • Rola Administrator, która pozwala na zarządzanie innymi użytkownikami, szablonami, czy importami,
  • Rola PowerUser, która pozwala na pełne prace na spisie inwentaryzacyjnym, a więc dodawanie i edycja wpisów (wpisy nie mogą być usuwane ze względów bezpieczeństwa),
  • Rola User, która pozwala jedynie na przeglądanie spisu, bez możliwości jego rozszerzania, czy modyfikacji;

Odpowiednie role dają dostęp do następujących, wielu funkcjonalności systemu:

– Zarządzanie użytkownikami, wraz z ich uprawnieniami i zasadami bezpieczeństwa,

– Zarządzanie szablonami następujących wydruków (raport spisu, protokół przekazania, naklejka inwentaryzacyjna),

– Zarządzanie słownikami systemowymi (np. zarządzanie listą statusów danych wpisów),

– Kolorowanie tabeli wpisów, reagujące na określone statusy danych rekordów,

– Importowanie danych do bazy z innych systemów przy pomocy zwykłych plików CSV (do przygotowania i obróbki w Excelu),

– Automatyzacja procesu drukowania nalepek inwentaryzacyjnych i hurtowego nadawania numerów inwentarzowych,

– Automatyczne przeglądanie danych, w celu kontroli wpisów,

– Tryb pracy z czytnikiem kodów kreskowych,

– Dynamiczne tworzenie list wyboru na podstawie już wprowadzonych danych,

– Zmiana haseł użytkowników z uwzględnieniem prostej polityki bezpieczeństwa haseł,

– Tworzenie powiązań między środkami trwałymi,

– Tworzenie protokołów przekazania i wiązanie ich z danym środkiem trwałym,

– Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie bazy danych,

– Dynamiczna zmiana wyglądu okien programu niezależnie od podstawowego systemu operacyjnego,

– Nowoczesne opcje zarządzania funkcjonalnościami systemu (oraz klasyczne menu użytkownika),

– Kompatybilność z systemami Microsoft Windows od XP do Windows 10 (obecnie testowane na Technical Preview),

InwentaryzacjaFX-Projektowanie

To tylko najważniejsze z podstawowych funkcji systemu. Samo rozwiązanie jest dokładnie przemyślane i wszechstronnie przetestowane. Nowatorski interfejs użytkownika może przypaść do gustu wielu użytkownikom. Jednak jeśli ktoś jest przywiązany do klasycznych operacji, Inwentaryzacja FX wspiera podstawowy wygląd okien Windows i menu roboczego.

InwentaryzacjaFX-PanelNarzedziowy

W ramach licencji na oprogramowanie firma FX Systems przeprowadzi wdrożenie obejmujące instalację bazy danych, konfigurację serwera do dostępu z sieci, oraz instalację samej aplikacji na komputerach końcowych. Firma FX Systems przewiduje licencję wielostanowiskową, która nie ma ograniczeń co do liczby końcowych użytkowników, dzięki czemu samo rozwiązanie jest bardzo skalowalne i opłacalne.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@fxsystems.com.pl.

 

Dodaj komentarz