kontakt: 500 053 593

Zestaw narzędzi CSV

Poniżej znajduje się opis zestawu narzędzi programistycznych służących do wykonywania złożonych i nieszablonowych operacji dla plików CSV (pliki tekstowych baz danych).

Potrzeba stworzenia tego typu narzędzi wiązała się z analizą i rozwiązywaniem problemów do pracy Call Center, ale będą one miały zastosowanie wszędzie tam, gdzie przetwarzamy bardzo duże pliki tekstowe, których nie można wykonać w Microsoft Excel.

Pod każdym narzędziem znajduje się opis i krótkie wyjaśnienie tego jak program rozwiązuje potencjalny kłopot z obrabianą baza danych.

Nazwa narzędzia: Proste Łączenie Baz Danych CSV (Making Simple ID)

Narzędzie realizujący w sposób zaawansowany funkcję wyszukiwania pionowego z Microsoft Excel.

Jednak ze względu na swoją konstrukcję narzędzie jest bezkonkurencyjnie szybsze i przez to wydajniejsze.

Wystarczy wybrać dwa pliki baz danych, w plik wynikowy zawierać będzie bazę połączonych dwóch plików. Połączenie następuje po analizie danych z pierwszej kolumny.

Łączenie następuje po porównaniu dowolnych danych: telefonu, numeru ID, numeru PESEL.

Wyjątkowo przydatne narzędzie przy pracy z ogromnymi bazami tekstowymi. POLECAM!!!

csv_makingSiD

Nazwa narzędzia: Deduplikacja CSV

Narzędzie służące do przeprowadzania procesu duplikacji danych w dwóch bazach. Narzędzie dla dużych baz danych jest bezkonkurencyjne. Analogiczny proces z wykorzystaniem Microsoft Excel jest czasochłonny i trudny.

Oprogramowanie tworzy wynikową bazę danych, która zawiera duplikaty, lub je wyrzuca z porównania dwóch baz wejściowych.

Proces duplikacji baz odbywa się po wskazaniu kolumn w obu plikach po których rekordy są porównywane.

Ze względu na wyjątkową skuteczność i szybkość działania narzędzie okazuje się bezkonkurencyjne i wyjątkowo przydatne. POLECAM!!!CSV_Deduplikacja

Nazwa narzędzia: Sortowanie baz danych CSV

Prosty program narzędziowy, który pozwoli na posortowanie (malejąco, lub rosnąco) po dowolnej kolumnie, dowolnie wielkiej bazy danych w postaci pliku CSV.

Zastosowanie:

Wszędzie tam, gdzie ze względu na wielkość pliku nie jest możliwe zastosowanie Microsoft Excel.

csv_sort

Nazwa narzędzia: CSV Filters NG

Prosty program narzędziowy służący do filtrowania dużych plików baz danych pod kątem występowania danych wyrażeń, lub fraz.

Zastosowanie:

Microsoft Excel pozwala wykonać podobną operację stosując filtry, lecz są one stosunkowo proste i przy dużych bazach danych mało wydajne. Program do filtrowania pozwoli szybko i skutecznie wyszukać te rekordy bazy danych, która zawierają (bądź nie) pożądane frazy.

csv_filters

Nazwa narzędzia: CSV Worker

Narzędzie – miniaturowy kombajn obsługujący kompleksowe przetwarzanie plików CSV baz danych zawierających numery telefoniczne.

Zastosowanie:

Oprogramowanie pozwala na przetworzenie do celów np. Call Center dużych plików tekstowych baz danych oferują następujące funkcjonalności:

– standaryzacja numerów telefonów (jednakowa postać niezależnie od formy wejściowej – tj. usunięcie nawiasów, spacji, myślników itp.). Wynikowy numer jest w postaci 9, lub 10 cyfr (w zależności od tego, czy wymagane jest używanie „0”).

– rozpoznanie i opisanie podziału na numery telefonów komórkowych i stacjonarnych.

– wyszukiwanie błędnych numerów (nie spełniających filtru długości)

– usuwanie rekordów z numerami powielającymi się – deduplikacja numerów telefonów.

csv_worker

Nazwa narzędzia: Dzielenie plików CSV

Narzędzie służy do podziału jednej wielkiej bazy danych na mniejsze pliki.

Zastosowanie:

Błyskawiczny podział na wiele plików baz danych o określonej ilości rekordów. Program oczywiście podpowiada ile plików wynikowych powstanie przy określonej ilości rekordów w pliku wynikowym, oraz pozwala określić hurtowe nazewnictwo tych plików.

csv_dzielenie

Nazwa narzędzia: Imienniczek

Wyjątkowe narzędzie do analizy plików tekstowych baz danych pod kątem wykrywania imion polskich i operacji na rekordach z takimi danymi.

Po wczytaniu bazy program prosi o wybranie kolumny w której znajduje się nazwa klienta, bądź osoby, a następnie pozwala wykryć rekordy z imionami (a więc np. wyodrębnić osoby prywatne od firm). Jednocześnie dostępna jest funkcja rozdzielenie nazwiska od imienia, bez względu na to czy imię było po nazwisku, czy na odwrót.

Zastosowanie:

Standaryzacja baz zawierających imiona i nazwiska, oraz wykrywanie imion. POLECAM!!!

csv_imienniczek

Nazwa narzędzia: Czyszczenie Baz CSV

Wyjątkowe narzędzie służące do standaryzacji bazy danych w formacie CSV.

Krótko pisząc program pozwala na:

– wykonanie funkcji TRIM – usunięcia wszystkich „białych” znaków z każdej kolumny (spacji, enter, tabulatorów itp.),

– Ustawienie wielkości liter dla każdej kolumny (Z Wielkiej Litery, WIELKIMI, małymi),

– Usunięcie wielokrotnych spacji,

– Dodanie spacji po przecinkach w ciągach zdań,

– Usunięcie cudzysłowów i znaków apostrofu często błędnie obsługiwanych przez różne systemy bazodanowe.

csv_czysc

Nazwa narzędzia: Algorytm Poprawy Adresów Ulic

Nieszablonowe i wyjątkowe narzędzie pozwalające w sposób hurtowy wykonać analizę i poprawę formy zapisu danych o adresie ulicy. Program pozwala zestandaryzować wpis ulicy z numerami domów zapisanymi w najróżniejszych formatach i formach.

Działanie najlepiej obrazuje grafika poniżej.

csv_rozdziel

Zastosowanie: standaryzacja bazy. POLECAM!!!

Nazwa narzędzia: Analizator

Dodatkowo pragniemy zaprezentować proste i wyjątkowo przydatne narzędzie do sprawdzanie poprawności wielu używanych numerów:

Program Analizator w wersji okienkowej dla systemów rodziny Microsoft Windows to proste narzędzie wspierające analizę poprawności takich numerów jak:

– PESEL, NIP, Regon

– ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki)

– ISMN (Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego)

– ISSN (Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego)

– EAN8 i EAN 13 (Europejska Numeracja Artykułów)

csv_analizator

Prezentowany program w prosty i przyjazny sposób pozwala na szybkie sprawdzenie wymienionych wyżej numerów. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy zbierane przez nas dane są poprawne.

Narzędzie przydatne dla wszelkich tych projektów Call Center w których pobierane są od klientów numeryczne dane identyfikacyjne (zwłaszcza NIP i PESEL).

 

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych narzędzi, lub całego ich pakietu.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem: biuro@fxsystems.com.pl

Wszystkie narzędzia mogą być dostosowane do potrzeb klienta na specjalne życzenie.

Dodaj komentarz